Převod a Koupě Nemovitosti

Převod a koupě nemovitosti v České republice probíhá jinak než u nás. Hlavní rozdíl je v tom, že peníze kupujícího jsou lépe zabezpečeny před podvodnými transakcemi. Kupující si nejdříve vybere nemovitost (na základě fotografií nebo nejlépe osobní prohlídky) a potom obě strany, tj. kupující a prodávající, podepíšou kupní smlouvu. Ta je zaslána na katastr nemovitostí.

Kupující převede své peníze na spořicí účet v jakékoliv české bance a čeká, až dojde k přepisu nemovitosti na katastrálním úřadu.  Lhůta k převodu vlastnictví činí 14 dní od podpisu smlouvy. Mezitím má kupující ještě možnost poukázat na obsahové nesrovnalosti ve smlouvě a upozornit na nedostatky spjaté s procesem nabývání nemovitosti.  Teprve po naprostém souhlasu klienta s podmínkami koupě nemovitosti provede katastrální úřad zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a zašle kupujícímu potvrzení o nabytí vlastnictví. Potom jsou peníze převedeny z vašeho účtu na účet prodávajícího.

Pokud kupujete nemovitost v České republice, ať už je to byt, dům, pokoj v hotelu nebo restaurace, mějte na paměti, že vlastníkem můžete být nejen vy jako fyzická osoba, ale existuje zde i možnost spoluvlastnictví, například s přáteli nebo rodinou.  Spoluvlastnické podíly všech osob jsou uvedeny v kupní smlouvě a také zaznamenány v katastru nemovitostí. Pokud si pořídíte nemovitost jako samostatná fyzická osoba, máte možnost si v ní zařídit trvalý pobyt. Rozhodnete-li se ji prodat, nemusíte platit daň z nemovitosti, pokud se tak stane do dvou let. V případě, že v daném objektu nemáte hlášeno trvalé bydliště se tato doba zvyšuje až na pět let.

/*
Share This
*/